Om kullager.

Alla Enduro Bearings kullager oavsett variant är standariserade enlig ABEC-skalan.  (Annular Bearing Engineering Committee). Varför vi valt just Enduro Bearings är för att de är en av få leverantörer som gör sina lager specifika för cykelindustrin. De flesta andra leverantörer på marknaden är enbart inriktade för industribruk, där bla varvtalen är oändligt mycket högre än på en cykel.

DIMENSIONER:

Ett kullager mäter du enkelt med ett skjutmått. Och de mäts efter innermått, yttermått och sist bredd.

ABEC.

Vad är egentligen Abec? Enkelt förklarat så innebär Abecklassificeringen hur bra kullagret är på att omvandla den kraft som läggs på kullagret till energi. Och för att göra detta så effektivt som möjligt som möjligt kräver det att lagren är så precisa som möjligt i termer av hur exakta de är i sina mått, material och distanser mellan de olika delarna. Och ju mindre precist ett lager är desto snabbare slits det, pga tex skakningar.

Dock så är det viktigt att komma ihåg att ABEC aldrig säger något om hur ”snabbt” ett lager rullar. Utan är helt enkelt en skala för hur ”exakt” det är producerat.

Kullager som graderas med ABEC-systemet kallas oftast för “precisionskullager” och de graderas på en skala med talen 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Ju högre tal, desto större standardprecision. Det finns inga krav för vilket material kullagret ska vara gjort av utan lagren behöver bara vara gjorda för en viss grad av precision.

De flesta maskiner och saker behöver egentligen bara vara graderade till 1 eller 3 medan vissa maskiner behöver kullager graderade 5, 7 och 9 för hög precision, som till exempel vissa maskindelar, vindkraftverk och inom vapenindustrin.

BETECKNINGAR:

På de flesta lager finns en förkortning ihop med varje referensnummer, nedan här finns förklaringar på vad dessa betyder.

LLB: Tunn Dubbelsidig tätning där tätingarna har ytterst låg kontakt med ytterhöljet, vanligt förekommande I lager för tex nav till hjul och styrlager.

LLU: Dubbelsidig tätning som har full kontakt med ytterhöljet. Passar utmärkt för tex dämpare, styrlager som ofta har högre utsatthet för smuts, damm och svett.

MAX: Dessa är framtagna specifikt för svingar. Dessa är alltså inte gjorda för att rulla, utan endast röra sig fram och tillbaka i ett visst gradantal.  För att göra dessa bättre för ändamålet än vanliga lager har man fyllt dessa med så många kulor som möjligt.

Nu finns MAX även i Black Oxide, vilket förmodligen är de stryktåligaste swinglagren på marknaden.

BO: Black Oxide. Magnetiskt behandlade  lager för att göra dessa extra härdade. BO har extra hög tolerans mot oxidering och rost.

SRS: Enkeltätat lager, där du enkelt kan ta bort tätningen/metallringen för service och underhåll. Vanligt inom lager till tex hjul.

2RS: Dubbelsidigt tätat lager med gummitätning på lagrets båda sidor.

AC: Angular Contact: Vinkelkontaktkullager. Jämfört med ett standardlager där bara 3-4 kulor rör sig samtidigt har ett AC-lager fördelen att alla kulorna roterar samtidgt och ger lagret högre bärförmåga och ger det mindre energikrävande. AC används primärt till vevpartier.

CH: Ceramic Hybrid. Instegsnivå för keramiska lager. ABEC 5 rullmotstånd, Cyrogenicallskt behandlat stålhölje med keramiska grade 5 keramiska kulor

MR: Metric Radial bearings: döpta efter mått, kan ha olika tätninger: Där siffrorna motsvarar lagrets dimensioner.

KULLAGERTYPER:

STAINLESS. Rostfria 440C lager: Dessa lager håller alltid minst Abec-nivå 3-5. Rostfritt stål har en hårdhet på upp till 95% av vanliga stållager, men de har fördelen att de är enormt motståndskraftiga mot korrosion och rost.  Dessa lager har alltid en LLB tätning och dessutom har de marint fett, vilket är en enorm fördel mot tex salt.

CERAMIC HYBRID: Stållager med en keramisk insida. Och detta blir därmed Enduro Bearings instegsnivå inom keramiska lager. Enormt prisvärda för den som vill ha keramiska lager för en låg peng. CERAMIC Hybrid finns även i Angular contact.

ZERO CERAMIC: Namnet Zero kommer utifrån att dessa keramiska lager har nästintill den magiska nivån 0 rullmotstånd. EB har på dessa lager valt en silikontätning, då det är den tätningen som har minst rullmotstånd.

CERAMIC XD-15: Keramiskt lager med ingjutet Nitrogen , vilket gör det upp till 5 ggr mer motståndskraftigt emot korrosion och rost än rostfritt stål. Till skillnad från många andra keramiska lager på marknaden har dessa lager förutom det lägsta rullmotståndet även avsevärt mycket längre serviceintervaller än andra keramiska lager.

XD15-lagren finns för hjul, vevar och drivlinor.